Bilder skickas med största möjliga hänsyn till materialet. Fotografen ansvarar ej för skrynkliga eller förstörda kopior av posten. Har du fått ett skrynkligt fotografi, skickas fotografiet tillbaka till fotografen för reklamation till posten. Gemensamt hittar vi en lösning för ny transport av materialet.